top of page

Werkwijze

Weten wat werkt

Er is veel bekend over welke psychologische therapieën en interventies effectief zijn voor het verminderen van psychische klachten. In de klinische praktijk maak ik gebruik van recente inzichten over wat werkt. Daarnaast is het vooral ook belangrijk om aan te sluiten bij individuele kenmerken. In alle gevallen bied ik dan ook maatwerk, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en aansluitend bij uw situatie, eigenschappen en hulpvraag.

Hier vindt u het (goedgekeurde) kwaliteitsstatuut van Lucienne van der Meer

Over uw rechten en plichten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog vindt u hier meer informatie.

Aanmelding en intake

U kunt u aanmelden per e-mail of via onderstaand contactformulier. Ik neem daarna contact met u op om een afspraak te maken. 

 

In één of twee diagnostiekconsulten (eerste consult meestal 75 minuten) breng ik uw situatie, psychische klachten en hulpvraag in kaart. Ik richt me daarbij vooral op de persoonlijke kwetsbaarheden die mogelijk een rol hebben gespeeld in het ontstaan en voortbestaan van uw psychologische klachten. Behalve naar uw psychische klachten kijk ik naar o.a. gedrag en functioneren, ontwikkeling en psychologische eigenschappen, lichamelijk welbevinden, relaties en maatschappelijke factoren. Kwetsbaarheden kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met eerdere ervaringen, met hoe u over uzelf denkt in relatie tot anderen, of met bepaalde gedragspatronen die maken dat uw klachten blijven bestaan.

Behandeling

Op basis van zorgvuldige diagnostiek leg ik een behandelplan aan u voor en maken we afspraken over het vervolg.

 

Bij de behandeling staat het verminderen van kwetsbaarheden en het vergroten van draagkracht centraal. Afhankelijk van wat er speelt richten we ons op coping (de manier van omgaan met problemen), hechtingsstijl, emotieregulatie, relationele aspecten, leefstijl, de relatie tussen gedachten, emoties en gedrag, enz.

Wanneer traumabehandeling nodig is, gebruik ik EMDR of imaginaire exposure, afhankelijk van wat in uw geval het meest passend is. 

Binnen de diagnostiek en behandeling heb ik speciale aandacht voor bijzonderheden in de hechtingsstijl, de persoonlijke manier om relaties met anderen vorm te geven. Hechtingsstijlen spelen vooral een grote rol in belastende en stressvolle omstandigheden en kunnen soms helpen te begrijpen waarom bij iemand psychische of relationele problemen ontstaan.

 

Mijn ervaring is dat het vaak goed lukt om klachten te verminderen door te bespreken en ervaren wat u kwetsbaar maakt en na te gaan hoe u uw draagkracht kunt versterken. Daarbij maak ik, in aansluiting op uw specifieke situatie en eigenschappen, gebruik van relevante elementen uit bijvoorbeeld de cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, schematherapie of systeemtherapie.

 

Wanneer er een voor u duidelijke afname van de psychische klachten is, sluiten we in overleg de behandeling af.

Meer weten over Lucienne van der Meer? >

bottom of page