top of page

Tarieven en vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van voldoende ernstige klachten en heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Sinds 1 januari 2022 geldt in de GGZ het Zorgprestatiemodel, waarin de spelregels worden beschreven voor bekostiging en vergoedingen. U kunt hier de informatie vinden die voor u van belang is.

Ik hanteer de tarieven voor consulten zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Via de Tarievenzoeker van de NZa kunt u lezen welke actuele tarieven er gelden.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij wordt uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wanneer het consult meer dan 15 minuten langer (of korter) duurde dan de geplande tijd, dan wordt die tijd achteraf in het tarief verrekend. Wanneer het consult korter duurde doordat u te laat kwam of eerder wegging, dan wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

U krijgt per maand een factuur, met een overzicht van de consulten en de kosten. U betaalt de factuur en kunt die vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

 

Wel of geen vergoeding?


Ik ben niet gebonden aan contracten met verzekeraars. Dat houdt in dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding. U vindt hier een toelichting op het Zorgprestatiemodel bij ongecontracteerde zorgaanbieders.

De vergoeding die u voor een behandeling krijgt is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Op www.contractvrijepsycholoog.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp en over de vergoedingen per zorgverzekeraar voor contractvrije zorg.

Ik raad u aan om voorafgaand aan de behandeling na te gaan in hoeverre u de kosten van de verleende zorg vergoed krijgt en welke voorwaarden daarbij door uw verzekeraar worden gesteld. Zo kunt u voorkomen dat u achteraf voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.

U kunt ervoor kiezen de kosten van de behandeling zelf te betalen en dus geen vergoeding van uw verzekeraar te vragen. Een voordeel voor u is dat ik geen formele psychiatrische diagnose (zoals een depressieve stoornis of een angststoornis) bij u hoef te stellen. Een verwijsbrief van de huisarts is in dit geval niet beslist nodig en de kosten gaan niet af van uw eigen risico.

Bij niet-vergoede zorg breng ik voor een individueel intakegesprek (75 minuten) € 183,35 in rekening en voor een individueel vervolggesprek (60 minuten) € 146,65. Bij gesprekken met meerdere personen kunnen de bedragen hoger zijn.

Op tijd afzeggen

Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; voor afspraken die u niet bent nagekomen wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De kosten voor te laat afgezegde of gemiste afspraken worden niet vergoed door uw verzekeraar.  

Privacy en flexibiliteit

 

Als zorgaanbieder kies ik ervoor zonder contract met zorgverzekeraars te werken, om uw privacy te waarborgen (geen inzage in uw dossier door verzekeraars) en om zelf te kunnen bepalen hoeveel en welke zorg ik lever (geen ‘omzetplafond’, geen inhoudelijke bemoeienis). Ik bied behandeling op maat, passend bij de persoon en de klachten en gebaseerd op wetenschappelijke kennis over wat werkt in een behandeling. Vanzelfsprekend houd ik mij aan de beroepscode en aan de wettelijke eisen die aan psychologen en aan psychologische zorgverlening worden gesteld.

bottom of page