Tarieven en vergoeding

De tarieven voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U vindt deze tarieven in de Tariefbeschikking van de NZa.

Voor niet-vergoede zorg bedragen de kosten van een individueel gesprek € 103,- per 45 minuten. De kosten voor een gesprek met twee personen zijn € 138,- per 60 minuten.

 

Wel of geen vergoeding?

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van voldoende ernstige klachten en heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ik ben niet gebonden aan contracten met verzekeraars. Dat houdt in dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding. De vergoeding die u voor een behandeling krijgt is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u doorgaans 70-100% van de behandelkosten vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft, zal de vergoeding meestal lager zijn.

Ik raad u aan om voorafgaand aan de behandeling bij uw verzekeraar te informeren in hoeverre de zorg wordt vergoed en welke voorwaarden daaraan door uw verzekeraar worden gesteld. Zo kunt u voorkomen dat u achteraf voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.

Na afloop van de behandeling krijgt u een factuur. Vooraf bespreek ik met u de wijze van betalen.

U kunt er voor kiezen de kosten van de behandeling zelf te betalen en dus geen vergoeding van uw verzekeraar te vragen. Een voordeel voor u is dat ik geen formele psychiatrische diagnose (zoals een depressieve stoornis of een angststoornis) bij u hoef te stellen. Een verwijsbrief van de huisarts is in dit geval niet nodig en de kosten gaan niet af van uw eigen risico.

Op tijd afzeggen

Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; voor afspraken die u niet bent nagekomen wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De kosten voor te laat afgezegde of gemiste afspraken worden niet vergoed door uw verzekeraar.  

Privacy en flexibiliteit

 

Als zorgaanbieder kies ik ervoor zonder contract met verzekeraars te werken, om uw privacy te waarborgen (geen inzage in uw dossier door verzekeraars) en om zelf te kunnen bepalen hoeveel en welke zorg ik lever (geen ‘omzetplafond’, geen inhoudelijke bemoeienis). Ik bied behandeling op maat, passend bij de persoon en de klachten en gebaseerd op wetenschappelijke kennis over wat werkt in een behandeling. Vanzelfsprekend houd ik mij aan de beroepscode en aan de wettelijke eisen die aan psychologen en aan psychologische zorgverlening worden gesteld.

Op www.contractvrijepsycholoog.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.