top of page

Over mij - opleiding en ervaring 

Lucienne van der Meer

GZ-psycholoog, BIG-nummer 19925681625

Mijn studie Psychologie heb ik gevolgd aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichting Klinische en Gezondheids-psychologie. De opleiding tot GZ-psycholoog (Gezondheidszorg-psycholoog) volgde ik bij de RINO in Utrecht.

In januari 2019 ben ik gestart met Psychologiepraktijk Van der Meer, na 15 jaar ervaring als psycholoog in het Leids Universitair Medisch Centrum. De werkzaamheden in deze praktijk combineer ik met mijn werk in het LUMC en het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben ingeschreven in het BIG-register als Gezondheidspsycholoog (BIG 19925681625) en aangesloten bij de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

Sinds 2004 werk ik in het LUMC, waar ik psychologische zorg bied aan mensen die een erfelijke ziekte hebben en aan mensen die kans hebben op een dergelijke ziekte omdat die in hun familie voorkomt. Ik heb ruime ervaring met het diagnosticeren en behandelen van o.a. depressie, angst, ziekteangststoornis en somatisch-symptoomstoornis en met het behandelen van problemen binnen de partnerrelatie, in het gezin of de familie.

 

Ik werk veel met mensen die een neurologische aandoening hebben, waarbij psychiatrische problemen kunnen voorkomen (bijv. depressie, apathie en angstklachten), vaak in combinatie met cognitieve problemen zoals vergeetachtigheid, concentratieverlies en dementie.

Daarnaast heb ik ruime ervaring met psychologische problemen bij mensen met kanker of mensen die een verhoogde kans hebben op het krijgen van kanker. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), waarvan ik enkele jaren bestuurslid ben geweest. Sinds 2020 werk ik ook in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, waar ik zorg verleen bij erfelijke vormen van kanker.

Erfelijke hersenziekten

Speciale expertise heb ik op het gebied van erfelijke hersenziekten zoals de ziekte van Huntington, CADASIL (erfelijke herseninfarcten en dementie), HCHWA-D (Katwijkse Ziekte; erfelijke hersenbloedingen) of RVCL-S (erfelijke vaataandoening met o.a. dementie en slechtziendheid). Ik bied sinds 2004 gespecialiseerde psychologische zorg aan mensen die deze ziekten hebben of weten dat ze die in de toekomst zullen krijgen. Vaak is er bij patiënten sprake van complexe problemen, met naast lichamelijke symptomen een combinatie van psychiatrische klachten, cognitieve stoornissen en psychologische problemen. Ook zijn er vaak moeilijkheden binnen de partnerrelatie of in het gezin.

Mijn ervaring is dat psychologische zorg bij deze ziekten zinvol en belangrijk is, en dat deskundigheid van de ziektebeelden en bijkomende psychologische problematiek hierbij een waardevolle achtergrond vormt.

 

Ik ben betrokken bij patiëntenverenigingen voor de ziekte van Huntington, CADASIL en HCHWA-D en actief lid van het European Huntington’s Disease Network (EHDN). Onderaan deze pagina ziet u waar u meer informatie over genoemde ziekten kunt vinden.

cover proefschrift.png

 

In 2015 ben ik gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden. In het kader van mijn promotietraject heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar negatieve jeugdervaringen, hechtingsstijlen en emotieregulatie-stijlen van mensen die zijn opgegroeid met een vader of moeder met een erfelijke neurologische ziekte of een erfelijke vorm van kanker.

 

Voor een samenvatting van het proefschrift getiteld ‘People who need people: An attachment perspective on hereditary disease’ kunt u klikken op de afbeelding. 

Over de genoemde ziekten kunt u meer informatie vinden via de volgende links:

- Vereniging van Huntington https://www.huntington.nl

- LUMC Landelijk expertisecentrum Huntington https://www.lumc.nl/patientenzorg/ziektebeelden/huntington/

- Huntington KennisNet Nederland https://www.huntingtonnet.nl

- European Huntington’s Disease Network (EHDN) www.ehdn.org

- Huntington's Disease Youth Organization https://nl.hdyo.org

- CHA-polikliniek LUMC https://www.lumc.nl/patientenzorg/ziektebeelden/cha/

- Stichting Platform CADASIL https://www.cadasil.eu/nl/

- Vereniging HCHWA-D, Vereniging Katwijkse Ziekte www.hchwa-d.nl/

- Vereniging RVCL-S www.rvcl.nl

- Erfelijke ziekten https://erfelijkheid.nl

Meer weten over tarieven en vergoeding? >

bottom of page